Yellow Springtime

Yellow Springtime

20" x 16" mixed media collage.